Historia

Historia współdziałania przedsiębiorstw z branży lotniczej na Śląsku sięga lat 80. ubiegłego stulecia. Lider Śląskiego Klastra Lotniczego - Federacja Firm Lotniczych - powstała w sposób naturalny, jako efekt rzeczywistej i konkretnej współpracy 15 firm prywatnych, które w wyniku transformacji ustrojowej zostały założone w regionie Bielska-Białej.

Pierwsza z nich - Zakład Remontów i Produkcji Sprzętu Lotniczego inż. Edwarda Margańskiego - powstała w październiku 1986 roku w obiektach Górskiej Szkoły Szybowcowej "Żar". Niecały rok później zaczęła działać Wytwórnia Konstrukcji Kompozytowych inż. Andrzeja Papiorka, a następnie w okresie niecałych 6 lat zostało utworzonych dodatkowo 13 takich firm. O ich powstaniu zadecydowały sukcesy zarówno dwóch pierwszych przedsiębiorstw, jak i likwidacja Szybowcowych Zakładów w Bielsku - firmy zatrudniającej wielu znakomitych fachowców z dziedziny lotnictwa, którzy nie wyobrażali sobie życia zawodowego poza branżą lotniczą.

Współpraca miedzy przedsiębiorstwami od początku polega na:

O zaangażowaniu twórców i właścicieli firm świadczy fakt, że od chwili powstania pierwszej z nich (1986 rok) do dzisiaj żadna z nich nie zbankrutowała i w sposób zasadniczy nie zmieniła profilu swej działalności. Naturalną koleją rzeczy było zatem sformalizowanie tych związków, stąd w 2006 roku powstało stowarzyszenie pod nazwą Federacja Firm Lotniczych Bielsko.

W ramach współpracy z innymi przedsiębiorstwami przemysłu lotniczego kilka z naszych firm zostało również członkami stowarzyszenia Dolina Lotnicza z siedzibą w Rzeszowie.

 

Z chwilą pojawienia się możliwości zintensyfikowania współpracy z ośrodkami naukowymi na Śląsku, a w szczególności z Akademią Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej, członkowie Federacji w 2006 roku podpisali z w/w ośrodkami umowę o utworzeniu Śląskiego Klastra Lotniczego. W ramach przystosowania działalności stowarzyszenia do bieżącej sytuacji w 2008 roku zmodyfikowano statut stowarzyszenia w taki sposób, by mogło ono pełnić funkcję jednostki koordynującej działalność Klastra.

Istotnym momentem w działalności stowarzyszenia było przystąpienie do niego firmy Avio Polska z Bielska-Białej. Niedługo potem wśród członków Federacji znaleźli się Instytut Lotnictwa i Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 S.A. z Warszawy oraz WSK PZL Kalisz z Kalisza. Tym samym ze stowarzyszenia grupującego wyłącznie małe firmy (od 3 do 40 zatrudnionych) powstało stowarzyszenie branżowe o zdecydowanie większym potencjale wytwórczym i większym zasięgu terytorialnym.

Owa zmiana wyraziła się również w zmianie pokoleniowej na stanowisku Prezesa stowarzyszenia - został nim Pan Krzysztof Krystowski zastępując Pana Edwarda Margańskiego z Zakładów Lotniczych.

Dorobek Federacji Firm Lotniczych Bielsko:

 

W ramach prowadzonej działalności FFLB przystąpiła również do Związku Pracodawców Firm Lotniczych oraz współpracuje z Polską Konfederacją Pracodawców Prywatnych "LEWIATAN".