O nas

Śląski Klaster Lotniczy został założony przez przedstawicieli przemysłu lotniczego w celu wzmocnienia współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, stworzenia optymalnych warunków dla ciągłego transferu wiedzy i  innowacyjnych rozwiązań pomiędzy członkami klastra pochodzącymi nie tylko z branży lotniczej, ale i z innych gałęzi nauki i przemysłu. Efektem jest wzrost konkurencyjności i rozwój lotnictwa w Polsce.

Obecnie do klastra należy kilkadziesiąt podmiotów, w tym uczelnie wyższe i instytucje otoczenia biznesu. 

 

Działalność klastra:

 

Główne kompetencje klastra:

 

Misja:

Misją SKL jest tworzenie warunków trwałej współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami branży lotniczej oraz instytucjami mającymi bezpośredni i pośredni wpływ na rozwój branży, instytucjami otoczenia biznesu, instytucjami finansowymi, instytucjami sfery nauki i B+R.

 

Zróbmy razem by zrobić lepiej, szybciej i efektywniej.

 

Wizja

Wizją SKL na najbliższe lata jest budowa silnej struktury wpływającej na zintegrowanie branży, a dalej wzrost sprzedaży, usprawnienie przebiegu procesów rozwojowych oraz minimalizacja ograniczeń finansowych rozwoju (w tym ograniczanie ryzyka związanego z transferem technologii).