22
kwietnia
2018

Aero 2018 - targi oraz podpisanie porozumienia z klastrem włoskim

 

Targi Aero 2018 odbywały się w dniach 18 – 21 kwietnia 2018 roku. Ślaski Klaster Lotniczy głównie reprezentowany był przez firmy związane z produkcją szybowców oraz dronów. 4 dni podzielone były na dwa bloki: dwa pierwsze przeznaczone dla klientów biznesowych oraz dwa kolejne otwarte dla szerszej publiki. Targi zgromadziły ponad 600 wystawców z całego świata głównie skoncentrowanych na lotnictwie lekkim i ultralekkim. Tegoroczne edycja skupiała się głównie na statkach bezzałogowych oraz statkach powietrznych z napędem elektrycznym. Produkty prezentowane przez członków klastra doskonale wpisały się w ten nurt m.in. firma Avionic zaprezentowała szybowiec z napędem elektrycznym, a firma UAVs prezentowała Muchę, czyli statek bezzałogowy do specjalistycznych zadań. Wystawę odwiedziło ponad 30 tysięcy osób. Dzięki mocno zarysowanemu tematowi skupionemu na statkach bezzałogowych pojawiły się perspektywy kontraktów dla firm zajmujących się statkami bezzałogowymi w Śląskim Klastrze Lotniczym.

Na stoisku poza produktami Śląskiego Klastra Lotniczego można było oglądać śmigłowiec SW 40 produkowany w Polsce.

 

Dodatkowo targi przyczyniły się do podpisania porozumienia z klastrem lotniczym z Włoch, co stanowi podwaliny pod współpracę z włoskimi firmami dla firm zrzeszonych w ŚKL.

 

Udział w wydarzeniu realizowany w ramach projektu pn.: "Aktywizacja międzynarodowa Śląskiego Klastra Lotniczego poprzez działania o charakterze promocyjno–biznesowym, w powiązaniu z działalnością badawczo – rozwojową i innowacyjną zrzeszonych członków Klastra”, POIR.02.03.03-24-0001/17, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

Galeria:

Dołączone pliki: