29
października
2020

Do 80% dofinansowania kosztów szkoleń i doradztwa dla pracowników w Twojej firmie!

 

Nowa oferta MARR SA przeznaczona jest  dla przedsiębiorstw z sektora Przemysłu  Lotniczo-Kosmicznego (PLK)

  • Transport lotniczy i kosmiczny
  • Produkcja statków powietrznych, kosmicznych i podobnych maszyn

Możliwa refundacja kosztów do 80% na dofinansowania usług rozwojowych tj. szkoleń, doradztwa, mentoringu w  dziedzinie zapobiegania negatywnym skutkom pandemii COVID 19. Projekt skierowany jest do właścicieli i pracowników mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw (ew. dużych z kodem PKD 30.3), których siedziba główna znajduje się na terenie Polski. Rekrutacja do Projektu trwa do 30 listopada lub do wyczerpania środków będących w dyspozycji MARR S.A. poprzez:

  • przesłanie formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie PARP,
  • zarejestrowanie się w Systemie (po otrzymaniu zaproszenia mailowego) oraz przesłanie Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa wraz z załącznikami,
  • weryfikację dokumentów i przesyłanie informacji zwrotnej przez Operatora.

Wzory wszystkich niezbędnych dokumentów – regulamin, dokumenty rekrutacyjne, wzór umowy o udzielenie wsparcia, pozostają do Państwa dyspozycji  pod adresem: marr.pl/am3_sektory

 

Nabór trwa do 30.11.2020 lub do wyczerpania środków.

 W razie pytań zapraszamy do kontaktu z Zespołem ds. wsparcia Przedsiębiorstw:

SEKTOR Przemysł Lotniczo-Kosmiczny:

e-mail: sektor.plk@marr.pl

tel.: 785 059 105

 

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA

Departament Innowacji i Rozwoju Biznesu

ul. Kordylewskiego 11; 31-542 Kraków
Projekt został opracowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Realizacja projektu została sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 


Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA; ul. Kordylewskiego 11; 31-542 Kraków; marr.pl

Dołączone pliki: