30
września
2018

Drone Expo 2018

 

Między 12, a 15 września delegacja Śląskiego Klastra Lotniczego w ramach projektu pn. Aktywizacja międzynarodowa Śląskiego Klastra Lotniczego poprzez działania o charakterze promocyjno–biznesowym, w powiązaniu z działalnością badawczo – rozwojową i innowacyjną zrzeszonych członków Klastra”, POIR.02.03.03-24-0001/17-00, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

Podczas wydarzenia International Drone Expo 2018 Los Angeles, członkowie firm stowarzyszonych, jak Aerologin, ZSD Jeżów, Mastek, oraz przedstawiciele Śląskiego Klastra Lotniczego mieli okazję poznać zastosowania praktyczne statków powietrznych, dronów, w różnych gałęziach przemysłu cywilnego. Zaprezentowano istotną kwestię dotyczącą zmieniających się przepisów i rozporządzeń dopuszczających coraz powszechniej do użytku prywatnego dla dronów na świecie.

Ponadto zaprezentowano szerokie spektrum urządzeń pozwalających na zdalne zarządzanie lotem dronów w oparciu o technologie GSM.

Organizator targów, Michael Rosenberg, podjął rozmowę o wspólnej organizacji przyszłych edycji tego ogromnego wydarzenia na terenie Polski, przy współpracy ze Śląskim Klastrem Lotniczym.

 

 

Dołączone pliki: