23
listopada
2017

Dubai Air Show 2017

 

 

 

Tegoroczne targi lotnicze Dubai Air Show 2017 odbywające się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, przeszły do historii jako wydarzenie, w czasie którego podpisano zamówienia na setki nowych samolotów. Był to doskonały czas dla takich dużych marek jak Boeing, Bombardier czy Airbus.

Dubai Airshow to jeden z największych i najbardziej udanych pokazów lotniczych na świecie, łączący profesjonalistów z branży lotniczej i kosmicznej we wszystkich dziedzinach przemysłu, aby ułatwić pomyślny globalny handel dlatego właśnie Śląski Klaster Lotniczy reprezentował interesy członków klastra podczas pięciodniowego wydarzenia. Tego typu wydarzenia pozwalają nie tylko na nawiązanie nowych kontaktów handlowych, czy zawiązanie partnerstw. Jest to również czas badania potencjału konkurencji przedsiębiorstw. Wyjście na rynki zagraniczne zawsze powiązanie jest z barierą. Dlatego realizowany obecnie projekt  przez Śląski Klaster Lotniczy umożliwia zmniejszenie tej bariery i sprawia, że dostęp do rynków międzynarodowych jest łatwiejszy.

 

Udział w wydarzeniu realizowany w ramach projektu pn.: "Aktywizacja międzynarodowa Śląskiego Klastra Lotniczego poprzez działania o charakterze promocyjno–biznesowym, w powiązaniu z działalnością badawczo – rozwojową i innowacyjną zrzeszonych członków Klastra”, POIR.02.03.03-24-0001/17, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

 

Galeria:

Dołączone pliki: