26
listopada
2017

Dynamiczny rozwój u podstaw porozumienia Śląskiego Klastra Lotniczego z Silesia Automotive & Advanced Manufacturing

 

 

W trakcie odbywającej się w dniach 23 - 24 listopada 2017 roku konferencji Clusters in the Visegrad Group – Challenges of the Future zorganizowanej przez Związek Pracodawców Klastry Polskie w ramach projektu wspieranego z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego została podpisana umowa partnerstwa pomiędzy Śląskim Klastrem Lotniczym, a Silesia Automotive & Advanced Manufacturing.

Janusz Michałek, Prezes Katowickiej Specjalne Strefy Ekonomicznej S.A. podkreślił: Dążymy do dynamicznego rozwoju inicjatyw klastrowych w Strefie, w tym naszego flagowego Silesia Automotive & Advanced Manufacturing.

Odbywająca się konferencja, której współorganizatorem był Śląski Klaster Lotniczy, stała się nie tylko polem do spotkania klastrów z grupy V4+4, ale także ważną platforma w spotkaniach klastrów krajowych. Wymiana doświadczeń oraz możliwość zawarcia nowych porozumień nadała wydarzeniu wysoką rangę w klastrowej polityce.

Jednocześnie warto podkreślić, iż poprzez podpisane porozumienie partnerem Śląskiego Klastra Lotniczego stała się także, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.. Odbyło się jednocześnie przystąpienie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. do Związku Pracodawców Klastry Polskie. Takie działania to nowe perspektywy dla przedsiębiorców na rozwojowe projekty zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym. Powstawanie i przede wszystkim rozwój idei klasteringu sprzyja rozwojowi zarówno w perspektywie lokalnej, jak i krajowej. Istotnym elementem tego umowy jest postawienie na wymianę doświadczeń oraz dążenie do podejmowanie wspólnych przedsięwzięć rozwojowych dla członków obu organizacji.

Współpraca KSSE ze Śląskim Klasterem Lotniczym oznacza wzrost potencjału i umiejętności partnerów w obszarze projektowania i produkcji struktur kompozytowych oraz wdrożenia innowacyjnych rozwiązań w przemyśle pozalotniczym – zaznaczył Jarosław Bulanda, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający Śląskiego Klastra Lotniczego.

Galeria:

Dołączone pliki: