01
grudnia
2014

Fundusze poręczeniowe - gdy firma nie ma historii kredytowej

 
Gdy firma nie ma historii kredytowej, przedsiębiorcy mogą mieć trudności z otrzymaniem pożyczki oraz pozyskaniem środków na rozwój działalności. Fundusze poręczeniowe działające w ramach Krajowego Systemu Usług pozwalają mikro-, małym i średnim przedsiębiorstwom zgromadzić kapitał potrzebny do realizacji ich zamierzeń i planów inwestycyjnych.
 
Usługa funduszu KSU jest najlepszym zabezpieczeniem dla firm o krótkiej historii kredytowej oraz dla firm w fazie dynamicznego rozwoju, od których instytucje finansujące wymagają wiarygodnego poręczenia kredytowego.
Mikro-, mali i średni przedsiębiorcy, którzy planują inwestycje, mogą liczyć na poręczenia nawet do 80% wartości kredytu, pożyczki lub wadium przetargowego. Ofertę KSU wyróżnia wysoka wiarygodność, która potwierdzona jest publicznymi ocenami ratingowymi przyznanymi przez znaną zagraniczną agencję ratingową BCRA - Credit Rating Agency AD, na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
 
Dodatkowe informacje dotyczące usługi oraz oceny ratingowe dostępne są na stronie internetowej: 
http://ksu.parp.gov.pl/pl/oferta_ksu/fundusz-poreczen-kredytowych 
 
Krajowy System Usług (KSU) służy rozwojowi przedsiębiorczości poprzez zapewnienie usług na najwyższym poziomie, interweniując w obszarach, w których mechanizmy rynkowe nie są jeszcze wystarczająco rozwinięte.
Usługi KSU skierowane są do przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą. System składa się z ponad 200 zarejestrowanych podmiotów, rozsianych po całej Polsce.
 
Zachęcamy również do zapoznania się z informacjami na temat innych usług oferowanych w ramach KSU.
Dołączone pliki: