20
kwietnia
2021

Internacjonalizacji ciąg dalszy - Międzynarodowa Konferencja Inżynierii Mechanicznej i Lotniczej ICMAE 2021, Kostaryka

 

Śląski Klaster Lotniczy, w ramach realizowanego projektu POIR.02.03.03-24-0001/20 pn. "Promocja produktów i członków Śląskiego Klastra Lotniczego na arenie międzynarodowej"uczestniczył wraz z firmami: Zakład Szybowcowy Jeżów Henryk Mynarski, AP – Aircrafts Sp. z o.o., TP-Diatel Sp. z o.o., Training Fields Sp. z o.o., Jerzy Mastek w konferencji naukowej ICMAE w Alajuela – Kostaryka, w dniach 14-15 kwietnia 2021r.

Międzynarodowa Konferencja Inżynierii Mechanicznej i Lotniczej ICMAE 2021 organizowana przez ConferenceFora, jest jedną z wiodących konferencji międzynarodowych, prezentujących nowatorskie i fundamentalne postępy w dziedzinie inżynierii mechanicznej i lotniczej. Służy również do wspierania komunikacji między badaczami i praktykami zajmującymi się różnymi dziedzinami naukowymi, które mają wspólne zainteresowania inżynierią mechaniczną i lotniczą. Konferencja stanowi platformę dla profesjonalistów zajmujących się inżynierią mechaniczną i lotniczą do wymiany wiedzy i uzyskania wglądu w stan wiedzy w zakresie aktualnej technologii, technik i rozwiązań w inżynierii mechanicznej i lotniczej, które zostały opracowane i zastosowane w różnych krajach. Wśród uczestników są różnorodni interesariusze, od środowisk badawczych i akademickich, po sektory przemysłowe i organizacje rządowe.

W ramach konferencji ICMAE przedstawiciel ŚKL – Piotr KOWALSKI miał okazję przedstawić referat naukowy z zakresu zastosowania telematyki (sztuczna inteligencja, komunikacja) w pojazdach ciężarowych, ponadto nawiązano liczne kontakty biznesowe i naukowe, co może być kolejnym otwarciem firm zrzeszonych w ŚKL na rynki wschodzące w Ameryce Centralnej.

Dołączone pliki: