30
lipca
2014

Konkurs w ramach marki INNOSILESIA 2013 Współpraca sfery przedsiębiorstw i nauki.

 
Obserwatorium Specjalistyczne ICT, działające przy Parku Naukowo-Technologicznym Technopark Gliwice sp. z o.o., w ramach projektu systemowego „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych” serdecznie zaprasza do udziału w konkursie w ramach marki INNOSILESIA 2013  Współpraca sfery przedsiębiorstw i nauki.
Konkurs skierowany do: 
jednostek naukowych oraz przedsiębiorstw, które zgłaszają osobę/y fizyczne odpowiedzialne za powstanie i wdrożenie innowacyjnego rozwiązania powstałego w wyniku współpracy przedsiębiorstwa i jednostki naukowej. Wdrożone innowacyjne rozwiązanie może zostać zgłoszone tylko raz i tylko przez jedną instytucję w ramach konkursu.
Poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań organizator konkursu rozumie wdrożenia innowacyjnych rozwiązań technologicznych lub produkcyjnych polegających na: zbudowaniu, przetestowaniu i zademonstrowaniu produktu w wersji użytkowej lub wprowadzeniu produktu do sprzedaży.
Cel konkursu:
•    Promocja wdrażania innowacyjnych rozwiązań oraz idei współpracy pomiędzy sferą przedsiębiorstw i nauki w województwie śląskim.
•    Poprawa wizerunku regionu, przedsiębiorstw oraz jednostek naukowych działających na jego terenie poprzez promocję dobrych praktyk. 
•    Zachęcanie przedsiębiorstw i jednostek naukowych do wspólnego poszukiwania nowych rozwiązań technologicznych i produkcyjnych.
•    Wybór najbardziej innowacyjnych rozwiązań wdrożonych w życie poprzez współpracę śląskich przedsiębiorstw i jednostek naukowych, które będzie można promować jako „dobre praktyki". 
Nagrody w konkursie:
•    Laureat I miejsca otrzymuje nagrodę specjalną Marszałka INNOSILESIA
Nagrody pieniężne:
•    I miejsce -5 000 zł,
•    II miejsce - 3 000 zł, 
•    III miejsce - 2 000 zł,
oraz:
•    Dyplom INNOSILESIA oraz artykuły w prasie mające na celu promowanie „dobrych praktyk" za I, II i III miejsce. 
•    Każdy z laureatów głównej nagrody uzyskuje prawo do korzystania z logo konkursu INNOSILESIA w zakresie oznaczania swoich towarów i usług oraz w celach promocyjno-marketingowych.
•    Potwierdzeniem prawa do używania logo konkursu jest uzyskanie dyplomu INNOSILESIA oraz pisemnego zaświadczenia. 
•    Każdy z podmiotów nominowanych do drugiego etapu uzyskuje certyfikat udziału w konkursie „Współpraca sfery przedsiębiorstw i nauki" w ramach marki INNOSILESIA.
Zgłoszenia:
Aby zgłosić swój udział w konkursie wystarczy przesłać pocztą lub złożyć osobiście arkusz zgłoszeniowy w sekretariacie Parku Naukowo-Technologicznym "TECHNOPARK GLIWICE" Sp. z o.o., adres: ul. Konarskiego 18C, 44-100 Gliwice do dnia 29.08.2014 r. do godziny 16.00. 
Arkusz zgłoszeniowy dostępny jest na: http://ris.slaskie.pl/konferencja/index.php?grupa=3&dzi=1371046618&id_menu=28"
Dołączone pliki: