22
marca
2018

Misja do Nevady 2018

 

 Celem misji odbywającej się w marcu 2018 r. było nawiązanie kontaktów z Nevada Institute for Autonomous Systems z siedzibą w Las Vegas. Ustalono, że strony podpiszą memorandum o współpracy oraz NDA, a Aero Login Sp. z o.o.  po podpisaniu dokumentów zostanie wpisany na listę Teammates na stronie http://nias-uas.com/teammates/.

Dyrektor Instytutu dr Chris Walach zaprezentował ogół działalności kierowanej przez niego instytucji. Przedstawiciel Aero Login Sp. z o.o. zreferował aktualne działania na rzecz rozwoju branży platform bezzałogowych. Zarząd NIAS wyraził duże zainteresowanie platformą DC-01 Mucha. Zainteresowanie wzbudził także opracowany system BMS do pakietów zasilających oraz Lekka Mobilna Stacja Kierowania i Kontroli. Strony omówiły wstępnie harmonogram działań na rzecz planowanych wspólnie na pustyniach Nevady lotów testowych platform bezzałogowych. Po wizycie w Instytucie delegowanym zostały zaprezentowane poligony testowe w Henderson City oraz Las Vegas.

 

Podczas wizyty studyjnej w Nevada Institute członkowie misji nawiązali cenne kontakty m.in. z firmą Drone America.

W dniu 16.03.2018 na Uniwersytecie Stanu Nevada w Reno odbyło się spotkanie delegowanych z przedstawicielami Nevada Advanced Autonomous Systems Innovation Center – Alexis Costas’em oraz Christosem Papachristosem, którzy zreferowali dotychczasowe osiągnięcia centrum w dziedzinie autonomii platform bezzałogowych.

 

Udział w wydarzeniu realizowany w ramach projektu pn.: "Aktywizacja międzynarodowa Śląskiego Klastra Lotniczego poprzez działania o charakterze promocyjno–biznesowym, w powiązaniu z działalnością badawczo – rozwojową i innowacyjną zrzeszonych członków Klastra”, POIR.02.03.03-24-0001/17, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

Galeria:

Dołączone pliki: