01
kwietnia
2014

Pierwsze Forum Śląskiego Klastra Lotniczego

 
W dniu 26 marca 2014r. odbyło się Pierwsze Forum Śląskiego Śląskiego Klastra Lotniczego, które składało się z trzech części. 

Prelegentem pierwszej części był Pan Zbigniew Turek z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE, który zaznajomił uczestników z założeniami Programu Horyzont 2020 oraz zasadami składania wniosków i finansowania projektów w programach Smart, Green and Integrated Transport. 

Druga część Forum poświęcona została tematowi "Realizacja innowacyjnych produktów i usług z wykorzystaniem struktur sieciowych, główne kierunki wsparcia w perspektywie 2014-2020", którą prowadził dr inż. Robert Golej z uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Kolejnym etapem Forum była dyskusja panelowa, podczas której uczestnicy poruszyli następujące zagadnienia:
* podstawowe utrudnienia w realizacji innowacji produktowych w podmiotach klastra
* identyfikacja zasadniczych problemów w intensyfikacji współpracy między sferą B+R, a sferą wykonawczą
* kierunki i wizja rozwoju branży lotniczej w Polsce
* kierunki strategiczne rozwoju klastra
* przeszkody w realizacji zamierzeń strategicznych
* działania zmierzające do realizacji strategii klastra

Honorowym gościem Pierwszego Forum Śląskiego Klastra Lotniczego był ambasador Republiki Kazachstanu w Polsce, Jerik Utambajew. 

Dołączone pliki: