18
lutego
2018

Plastindia 2018

 

Plastindia to jedna z największych na świecie imprez targowych skupiająca się na kompozytach oraz technologiach druku 3D. Targi odbywały się w dniach 7-12 lutego 2018 r.

Na targach prezentowane były surowce wykorzystywane w branży kompozytowej i tworzyw sztucznych oraz technologie obróbki i wytwarzania tworzyw sztucznych i kompozytowych. Targi przyciągnęly ponad 600 ukierunkowanych międzynarodowych nabywców. Tego typu targi są miejscem spotkań firm poszukujących partnerów do wspólnych przedsięwzięć, jak również bezpośrednich nabywców, czy eksporterów.

Podczas targów PLASTINDIA 2018 odbywało się wiele wydarzeń. Dwudniowa międzynarodowa konferencja mająca miejsce podczas targów, była miejscem gdzie można było się zapoznać z najnowszym know-how w branży. Jednocześnie organizatorz umożliwili zarówno wystawcą, jak i osoba odwiedzającym targi dostęp do specjalnej sieci networkingowej, dzięki której przedsiębiorcy poszukujący nowych kontrahentów oraz partnerów do współpracy międzynarodowej mogli nawiązać bezpośredni kontakt.

 

Udział w wydarzeniu realizowany w ramach projektu pn.: "Aktywizacja międzynarodowa Śląskiego Klastra Lotniczego poprzez działania o charakterze promocyjno–biznesowym, w powiązaniu z działalnością badawczo – rozwojową i innowacyjną zrzeszonych członków Klastra”, POIR.02.03.03-24-0001/17, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

Dołączone pliki: