12
września
2019

Ponownie w gronie najlepszych polskich klastrów

 

Śląski Klaster Lotniczy uzyskał po raz kolejny tytuł Krajowego Klastra Kluczowego. Uroczystość wręczenia aktu nadania tego cennego wyróżnienia odbyła się w dniu 10.09.2019r. w trakcie Szczytu Dyplomacji Samorządowej i Ekonomicznej i V Kongresu Klastrów Polskich w Warszawie. Nagrodę z rąk Pana Ministra Marcina Ociepy odebrał Zarząd Klastra: Krzysztof Krystowski, Jarosław Bulanda i Piotr Kowalski.

System wyboru Krajowych Klastrów Kluczowych (KKK) składa się z oceny sześciu obszarów funkcjonowania klastrów: zasoby ludzkie i organizacyjne, zasoby infrastrukturalne i finansowe, potencjał gospodarczy klastra, tworzenie i transfer wiedzy, działania na rzecz polityk publicznych, orientacja na klienta. Wskazane obszary są niejako narzędziem oceny rozwoju klastra, jak również wskazują kierunek rozwoju polityki klastrowej kraju.

 

 

Galeria:

Dołączone pliki: