28
kwietnia
2020

Produkcja Addytywna w Technologii SLS

 

Firma Technolgoy Applied Sp. z o.o., będąca członkiem Śląskiego Klastra Lotniczego a zajmująca się technologiami druku 3D, stworzyła raport, w którym opisuje wykorzystanie druku 3D w walce z epidemią koronawirusa Covid-19.

W raporcie można znaleźć informacje o tym, jak zmienić łańcuch dostaw wykorzystując druk 3D, jakie materiały można użyć do  wytwarzania elementów urządzeń, sprzętu ochrony osobistej oraz kiedy warto uruchomić produkcję w oparciu o druk 3D w celu poprawy lokalnych łańcuchów dostaw, realizacji produkcji krótko i średnioseryjnej.