25
października
2016

Śląski Klaster Lotniczy Krajowym Klastrem Kluczowym

 

Znamy już 9 kolejnych Krajowych Klastrów Kluczowych. Nie zabrakło wśród nich oczywiście Śląskiego Klastra Lotniczego.

25 października 2016 roku w Ministerstwie Rozwoju wiceminister rozwoju Pani Jadwiga Emilewicz wręczyła Śląskiemu Klastrowi Lotniczemu statut Krajowego Klastra Kluczowego. Statut w imieniu klastra odebrał Prezes Krzysztof Krystowski. W gronie wyróżnionych statutem znalazło się jeszcze 8 klastrów. Wyłonione klastry to podmioty mające istotny potencjał dla rozwoju gospodarki, są także konkurencyjne i innowacyjne w aspekcie międzynarodowym, jak podsumowało to Ministerstwo Rozwoju.

Dodatkowo Pani wicemnister Emiliewicz podczas Gali Klastrów podkreśliła: "Krajowe Klastry Kluczowe to instrument koncentracji tematycznej. W KKK występuje znaczny efekt synergii, wynikający ze wzmocnionej współpracy członków klastra m.in. – przedsiębiorców i jednostek naukowych, co zwiększa ich zdolność badawczą i pozytywnie wpływa na rozwój innowacyjności. Klastry będąc platformą współpracy oraz wymiany doświadczeń tworzą ekosystem, który przyczynia się do rozwoju konkurencyjności gospodarki ".

Podczas Gali przedstawiciele klastrów mogli zapoznać się z planami związanymi z nowymi projektami, pozanać zarys kierunku rozwoju oraz poświecić chwilę czas na networking.
Niewątpliwie uzyskanie statutu otwiera nowe możliwości i stanowi nowy etap dla Śląskiego Klastra Lotniczego! 


  

  

Dołączone pliki: