26
listopada
2017

Spotkania organizacji klastrowych Grupy Wyszehradzkiej

 

W dniach 23-24 listopada 2017 roku miała miejsce konferencja pt. Clusters in the Visegrad Group ­ Challenges of the Future w ramach realizowanego przez ZP Klastry Polskie projektu wspieranego przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki z siedzibą w Bratysławie. 

 

Spotkanie klastrów Grupy Wyszehradzkiej, pozwoliło na wzajemną wymianę doświadczeń związanych z funkcjonowaniem organizacji klastrowych w krajach V4, zaprezentowanie osiągniętych do tej pory sukcesów lub problemów, z którymi spotykają się na co dzień. Nie zabrakło również, różnych sposobów finansowania swojej działalności i ciągłego rozwoju, który jest kluczowym elementem ich funkcjonowania.

 Jednym z punktów konferencji była dyskusja nt. możliwości rozwoju ekosystemu innowacji i intensyfikacji działalności B+R nowych technologii w środowisku klastrowym. Jednym z prelegentów był Prezes Zarządu Wielton Investment Ltd./Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju Wielton S.A. – Pan Piotr Kowalski. Firma Wielton S.A. jako lider UE w branży naczepowej, prężnie działa w zakresie poszukiwania innowacyjnych rozwiązań technologicznych, także przy współpracy z firmami lotniczymi w ramach działalności w Śląskim Klastrze Lotniczym.  Przykładem takiej współpracy międzysektorowej w  Klastrze jest zbudowane stanowisko do spawania hybrydowego, opartego o technologię laserową, która opracowana została na potrzebę jednej z firm lotniczych (producent silników lotniczych) i po dokonaniu pewnych modyfikacji gabarytowych stosowana jest do spawania ram naczep ciężarowych w Wielton S.A. Pozwoliło to na zastosowanie do konstrukcji ram naczep ze stali o wyższej wytrzymałości i niższej masie.

W konferencji wzięli udział także przedstawiciele organizacji publicznych wspierających działalność klastrową m.in. Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju (GAPR) oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

 

Śląski Klaster Lotniczy był jednym z współorganizatorów wydarzenia i jako gospodarz drugiego dnia konferencji, goszcząc w swojej siedzibie partnerów z Czech, Słowacji i Węgier oraz zaprzyjaźnione klastry z Polski, mógł zaprezentować swoje dotychczasowe osiągnięcia i infrastrukturę, którą dysponują zrzeszone podmioty Klastra. Goście z zagranicy mieli okazję odwiedzić Śląskie Centrum Naukowo-Technologiczne Przemysłu Lotniczego Sp. z o.o., które jest jednym z najbardziej innowacyjnych ośrodków tego typu.

Galeria:

Dołączone pliki: