10
grudnia
2019

Spotkanie 50 europejskich klastrów posiadających odznakę GOLD LABEL.

 

W dniu 4.12.2019r. w Brukseli Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP zorganizowała spotkanie z 50 menadżerami klastrów, które posiadają odznakę Gold Label of the European Cluster Excellence Initiative. Również reprezentacja Śląskiego Klastra Lotniczego była obecna na wydarzeniu.

Uczestnicy mieli możliwość przedyskutowania, wymiany doświadczeń i wyrażenia swoich potrzeb w 3 różnych sesjach.

Pierwsza dotyczyła omówienia znakowania doskonałości europejskich klastrów.

Na drugiej sesji uczestnicy zaproponowali 9 tematów do omówienia ich potrzeb w zakresie działań w ramach polityki klastrowej na poziomie regionalnym, krajowym i unijnym. Trzy tematy, które spotkały się z największym zainteresowaniem to związek między klastrami a ośrodkami innowacji cyfrowej, definicja klastrów, internacjonalizacja.

Podczas ostatniej sesji zebrano cenne spostrzeżenia i informacji zwrotne dotyczące rozwoju kolejnych inicjatyw UE w zakresie klastrów. Zachęcamy do obejrzenia zdjęć z wydarzenia.

Galeria:

Dołączone pliki: