26
sierpnia
2018

Spotkanie B2B w obszarze technologii lotniczych i powiązanych

 

 

Śląskie Centrum Naukowo Technologiczne Przemysłu Lotniczego Sp. z o.o. zaprasza na spotkanie B2B w obszarze technologii lotniczych i powiązanych.

Spotkanie odbędzie się 31.08.2018 r. w ŚCNTPL i jest realizowane w ramach projektu „Proces Przedsiębiorczego Odkrywania w obszarze technologii lotniczych i z nimi powiązanych”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.3 Profesjonalizacja IOB Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt realizuje konsorcjum w składzie: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Rozwoju Regionalnego (lider projektu) oraz Śląskie Centrum Naukowo-Technologicznego Przemysłu Lotniczego Sp. z o.o.

Projekt zakłada realizację Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania, który poprzez zintegrowanie różnych Interesariuszy ma doprowadzić do zidentyfikowania priorytetów w zakresie badań, rozwoju i innowacji. Efekty projektu posłużą jako materiały do prowadzonej przez Samorząd Województwa Śląskiego aktualizacji inteligentnych specjalizacji regionu wskazanych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego oraz specjalizacji regionalnych wskazanych w Programie Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego.

 

 

 

Dołączone pliki: