21
października
2016

Spotkanie informacyjno-rekrutacyjne 2.2 POWER_28.10.2016 r.

 
              Zaproszenie na spotkanie informacyjno – rekrutacyjne, 
które odbędzie się w dniu 28 października 2016 r. w godz. 10.00-14.00 w  Bielskim Parku Technologicznym w Kaniowie przy ul. Stefana Kóski 43.
 
dot. uczestnictwa w projekcie  pt.:
„Rozwój przedsiębiorstwa poprzez zarządzanie strategiczne – projekt doradczy dla MMSP”
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
Na spotkanie zapraszamy kadrę zarządzającą i kadrę kluczową MMSP, które:

1.działają w branży produkcyjnej – rodzaj prowadzonej działalności wskazuje na kategorię z sekcji PKD-C;
2.nie posiadają aktualnej strategii lub planu rozwoju;
3.działają w sektorze lotniczym.
 
Projekt realizowany jest na terenie całego kraju w okresie od 1.09.2016 r do 31.12.2017 r. przez Związek Pracodawców Klastry Polskie
w partnerstwie ze związkiem Pracodawcy Ziemi Lubelskiej oraz firmą Gamma D. Didiuk i M. Wasilewski Spółka Jawna.
 
 
Zgłoszenia prosimy przesyłać w wersji elektronicznej na adres: projekt@klastrypolskie.pl do dnia 27 października 2016 r. 
lub prosimy o zgłoszenia telefoniczne pod numerem 533 911 904.
 
 
Serdecznie zapraszamy,
Organizatorzy
Dołączone pliki: