21
lutego
2019

Systemy bezzałogowe, na targach IDEX 2019

 

Rynek Zjednoczonych Emiratów Arabskich to rynek chłonący nowe technologie, w szczególności te związane z systemami bezzałogowymi. Na tegorocznych targach odbywających się w Abu Dhabi w dniach 17-21 luty Śląski Klaster Lotniczy miał swoje stoisko z firmą MSP Marcin Szender, która stanowi mocny punkt w tematach bezzałogowych nie tylko w kraju, ale także zagranicą.

 

5 dni targów minęło bardzo intensywnie, jednym z ważniejszych spotkań była wizyta Księcia UAE Sheikh Hazza bin Zayed al Nahyan, który pełni funkcję doradcy do spraw bezpieczeństwa w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

 

Firma MSP zaprezentowała 3 eksponaty, które budziły ogromne zainteresowanie wśród odwiedzających.

 

Udział w targach, jak również udział w charakterze misji członków Śląskiego Klastra Lotniczego był możliwy dzięki dofinansowaniu w ramach projektu: Internacjonalizacja produktów Śląskiego Klastra Lotniczego poprzez działania promocyjno-biznesowe przedsiębiorców Klastra”, POIR.02.03.03-24-0002/18, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych.

Galeria:

Dołączone pliki: