05
czerwca
2024

Szkolenie z Zaawansowanych Technologii Produkcyjnych dla MŚP w ITA Instituto Tecnológico de Aragón - IDEALIST

 


Z radością relacjonujemy nasze doświadczenia z wyjątkowego szkolenia, zorganizowanego przez Caar - Cluster de Automoción de Aragón, które miało miejsce w ITA Instituto Tecnológico de Aragón w Hiszpanii.

To intensywne wydarzenie było skoncentrowane na zaawansowanych technologiach produkcyjnych, specjalnie dostosowanych do potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Szkolenie odbyło się w ramach projektu IDEALIST, który ma na celu wspieranie innowacji i rozwoju technologicznego w sektorze przemysłowym.

 

 

Kluczowe Tematy: 


Zaawansowane Technologie Produkcyjne: Uczestnicy szkolenia mieli okazję zapoznać się z najnowszymi innowacjami w dziedzinie technologii produkcyjnych. ITA Instituto Tecnológico de Aragón zaprezentowało swoje najnowsze osiągnięcia w zakresie automatyzacji, robotyki i inteligentnych systemów produkcyjnych.

Personalizacja Rozwiązań dla MŚP: Ważnym aspektem szkolenia było dostosowanie zaawansowanych technologii do specyficznych potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw. Omówiono strategie i narzędzia, które mogą pomóc MŚP w integracji nowoczesnych technologii w ich procesach produkcyjnych, zwiększając tym samym efektywność i konkurencyjność na rynku.

 

 

Zgromadziło ono specjalistów i liderów branży z całej Europy, oferując unikalną platformę wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie najnowszych technologii produkcyjnych.

Wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele organizacji takich jak CIMES, AirGround Media, COMET - Cluster della Metalmeccanica del FVG, EIT Manufacturing, DITECFER Distretto per le Tecnologie Ferroviarie, l'Alta Velocità e la Sicurezza delle Reti S.c.ar.l, Association of Industrial Automation of Ukraine (APPAU), ALBATROS Gie, Geokompetenzzentrum Freiberg e.V., POLYMERIS, Clúster de Automoción y Movilidad de Aragón, Chemie-Cluster Bayern GmbH, Eurecat oraz Czech Aerospace.

Stanowiło to doskonałą okazję do nawiązania kontaktów i współpracy pomiędzy uczestnikami z różnych sektorów przemysłu. Wymiana doświadczeń i wiedzy pomiędzy klastrami i instytucjami z różnych krajów europejskich pozwoliła na zidentyfikowanie wspólnych wyzwań i potencjalnych rozwiązań.

Projekt IDEALIST jest doskonałym przykładem na to, jak inicjatywy tego typu mogą wspierać rozwój technologiczny i współpracę międzynarodową, przynosząc korzyści dla całego sektora przemysłowego.

Z radością informujemy, że w szkoleniu wzięła również udział firma członkowska AirGround Media, która aktywnie uczestniczyła w sesjach i dyskusjach, wnosiła swoje doświadczenia oraz nawiązywała cenne kontakty z innymi uczestnikami. Obecność AirGround Media podkreśla zaangażowanie naszych członków w rozwój i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych.

https://www.idealist-project.eu/2024/03/22/join-the-first-learning-expedition-lex-for-industrial-smes/

 

 

Dołączone pliki: