02
marca
2018

UMEX 2018

 

Targi UMEX 2018 odbywały się w Abu Dhabi (ZEA) w dniach 25-27 lutego. Towarzysząca targom konferencja poświęcona była systemom bezzałogowym: latającym, jeżdżącym i pływającym.

Targi UMEX odbywają się co dwa lata i była to trzecia ich edycja, największa z dotychczasowych – uczestniczyło w niej ponad 120 wystawców z 34 krajów. Powierzchnia targów wyniosła ok. 17 tys m2. Targi aspirują do największego wydarzenia o tematyce bezzałogowej w rejonie Bliskiego Wschodu, ściągającego przedstawicieli rynków Azji, Afryki. Są to rynki ogólnie uznane za ważne i perspektywiczne.

Celem uczestnictwa firmy MSP w targach UMEX było rozpoznanie popytu rynku na latające technologie bezzałogowe, szczególnie pod kątem posiadanych własnych produktów i rozwiązań, a także nawiązanie kontaktów komercyjnych.

Stoisko MSP, które reprezentowało podczas targów Śląski Klaster Lotniczy miało powierzchnię 18 m2, z zabudową standardową organizatora. MSP zaprezentowało cztery własne bezzałogowe platformy latające:

Ponadto w dyspozycji były ulotki samolotu bezzałogowego KOZIORÓG (http://uav.com.pl/pl/co-robimy/bsl/koziorog), zestaw ulotek firmy Yellowscan (www.yellowscan.fr/) (producent lidarów dla systemów bezzałogowych – MSP jest przedstawicielem handlowym), banery tematyczne. Na stoisku obecne były także materiały informacyjne Śląskiego Klastra Lotniczego.

 

 

Udział w wydarzeniu realizowany w ramach projektu pn.: "Aktywizacja międzynarodowa Śląskiego Klastra Lotniczego poprzez działania o charakterze promocyjno–biznesowym, w powiązaniu z działalnością badawczo – rozwojową i innowacyjną zrzeszonych członków Klastra”, POIR.02.03.03-24-0001/17, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

 

Galeria:

Dołączone pliki: