06
maja
2018

Xponential 2018

 

Targi XPONENTIAL 2018 odbywały się w Denver (USA) w dniach 1-3 maja.  Xponential to największe wydarzenie targowe branży bezzałogowej na świecie. W bieżącej edycji uczestniczyło ponad 725 wystawców. Powierzchnia stoisk wyniosła niemal 35 tys. m2.

Zarówno wystawcy, jak i zwiedzający reprezentują praktycznie wszystkie regiony świata. Targi XPONENTIAL to ważne dla branży bezzałogowej, gdyż prezentowane są na nich najnowsze rozwiązania techniczne i aplikacyjne, a także zapoznać się można z aktualnymi trendami branży oraz rynku.

Celem uczestnictwa w targach XPONENTIAL było zaprezentowanie  oferty MSP oraz Śląskiego Klastra Lotniczego – głównie platfom latających, nawiązanie kontaktów komercyjnych oraz zapoznanie się ze wspomnianymi wcześniej najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi i trendami branży.

 Stoisko MSP, które reprezentowało Śląski Klaster Lotniczy miało powierzchnię 18 m2, z zabudową standardową organizatora. MSP zaprezentowało cztery bezzałogowe platformy latające:

  • samolot NEO2 (http://uav.com.pl/pl/co-robimy/bsl/neo2) w wersji fotogrametrycznej, wyposażonej w aparat Sony a7R
  • wielowirnikowiec ZAWISAK (http://uav.com.pl/pl/co-robimy/bsl/zawisak) w wersji jako nośnik lidara (z zamontowaną makietą lidara Surveyor Yellowscan)
  • wielowirnikowiec geoBZYG (http://uav.com.pl/pl/co-robimy/bsl/geobzyg), jako mały system fotogrametryczny
  • makieta odrzutowego samolotu doświadczalnego JET

 Ponadto w dyspozycji były ulotki samolotu bezzałogowego KOZIORÓG (http://uav.com.pl/pl/co-robimy/bsl/koziorog), samolotu NEO3 (http://uav.com.pl/pl/co-robimy/bsl/neo3), zestaw ulotek firmy Yellowscan (www.yellowscan.fr/) (producent lidarów dla systemów bezzałogowych – MSP jest przedstawicielem handlowym), banery tematyczne. Na stoisku obecne były materiały informacyjne Śląskiego Klastra Lotniczego.

Wizytujący najczęściej interesowali się ofertą platform bezzałogowych w aspekcie dystrybucji na rynkach amerykańskich oraz jako platformy bezzałogowe do niestandardowych zastosowań (oferta MSP wyróżniała się pod względem parametrów osiągów).

Z kolei MSP zainteresowało się szeregiem rozwiązań technicznych (sensory, linki radiowe, spadochronowe systemy ratownicze, napędy hybrydowe), które są lub mogą być wkrótce potrzebne.

Kontakty, które zostały nawiązane dotyczyły głównie możliwości dystrybucji produktów MSP, współpracy przy projektach międzynarodowych, wykonania dedykowanych rozwiązań bezzałogowych dla szczególnych zastosowań.

 

Udział w wydarzeniu realizowany w ramach projektu pn.: "Aktywizacja międzynarodowa Śląskiego Klastra Lotniczego poprzez działania o charakterze promocyjno–biznesowym, w powiązaniu z działalnością badawczo – rozwojową i innowacyjną zrzeszonych członków Klastra”, POIR.02.03.03-24-0001/17, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

Galeria:

Dołączone pliki: