15
stycznia
2018

Zajęcia w przemyśle - to przyszłość!

 

Śląski Klaster Lotniczy patronuje specjalności Lightweight Structures prowadzonej na Politechnice Śląskiej. Co oznacza taki patronat? Między innymi studenci mogą odbywać zajęcia praktyczne w firmach członkowskich klastra.

 

Fot. Barbara Adamek | Studenci specjalności Lightweight Structures podczas zajęć praktycznych w Śląskim Centrum Naukowo-Technologiczne Przemysłu Lotniczego 

 

Śląski Klaster Lotniczy, spośród wielu uczelni, szczególnie ściśle współpracuje z Politechniką Śląską. Choć współpraca ta jest wielowątkowa i dotyczy wielu jednostek podstawowych (wydziałów) Politechniki, na szczególną uwagę zasługuje sprawowany od dwóch lat patronat nad angielskojęzyczną specjalnością na 2. stopniu studiów o kodzie MB8 „Lightweight structures” (Struktury lekkie) prowadzoną na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej.

Przykładem realizacji tego patronatu jest współpraca pomiędzy Śląskim Centrum Naukowo-Technologicznym Przemysłu Lotniczego sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach, a wspomnianym wydziałem Politechniki Śląskiej.

W dniach 05.01 i 12.01 na terenie Centrum odbyły się bardzo ciekawe zajęcia laboratoryjne z przedmiotu „Manufacturing of lightweight structures” realizowanego na 2. semestrze specjalności „Lightweight structures”. Wzięła w nich udział 14-osobowa grupa studentów, w tym 4 studentów zagranicznych (z Turcji i Indii) pod opieką merytoryczną Prof. Wojciecha Moczulskiego z Wydziału MT Politechniki Śląskiej. 

Czego mieli okazję się nauczyć studenci podczas tych zajęć laboratoryjnych?

Otóż podczas pierwszego pobytu grupa studentów pod kierunkiem Mgr inż. T. Adadyńskiego – Kierownika Zakładu Struktur Kompozytowych w ŚCN-TPL wykonała dwa panele komórkowe ze wstępnie celowo wprowadzonymi wadami typu delaminacja, a następnie przygotowała te panele do procesu autoklawowego. Na kolejnych zajęciach panele zostały rozformowane, a następnie poddane badaniom nieniszczącym za pomocą aktywnej termowizji. Opiekę merytoryczną nad częścią badań nieniszczących sprawowała osobiście Kierownik Laboratorium Badań Materiałów Dr inż. Aleksandra Bogdan-Włodek. Oczywiście wszystkie uprzednio wprowadzone sztuczne wady zostały przez studentów wykryte za pomocą technik aktywnej termowizji.

W rozmowach po zakończeniu zajęć laboratoryjnych w ŚCN-TPL studenci bardzo wysoko ocenili przeprowadzone zajęcia loboratoryjne.

Współpraca między Śląskim Klastrem Lotniczym, a Politechnika Śląska nieustannie się rozwija i pogłębia. Obecnie realizowane są projekty badawcze w ramach konkursów „Innolot” i „Bon na innowacje”. Od 19.02.2017 na trzech wydziałach Politechniki Śląskiej: Wydziale Mechanicznym Technologicznym, Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki oraz Wydziale Transportu, ruszają zajęcia na 3 specjalnościach lotniczych na studiach 2. stopnia. Klaster postanowił otoczyć opieką specjalność „Aircraft design” o symbolu MB9, realizowaną na Wydziale Mechanicznym Technologicznym.

Współpraca ta nie ograniczy się jedynie do organizacji zajęć laboratoryjnych, lecz planowana jest pomoc pracowników firm zrzeszonych w Klastrze przy prowadzeniu projektu grupowego, a także ścisła współpraca firm przy określaniu tematów prac przejściowych i dyplomowych, a następnie przy ich realizacji. Dzięki tej obustronnie korzystnej współpracy firmy lotnicze zrzeszone w Śląskim Klastrze Lotniczym będą mogły pozyskać poszukiwanych specjalistów z zakresu projektowania płatowców, układów napędowych oraz bezpieczeństwa w ruchu lotniczym.

Galeria:

Dołączone pliki: