06
maja
2016

Zaproszenie do udziału w Emirates & Europe Economic Forum

 

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w organizowanym przez Klaster Emirates & Europe Business Development wydarzeniu pn. Emirates & Europe Economic Forum, które odbędzie się w dniach 17-18 maja 2016 w Warszawie.

 

Pierwszy dzień ma charakter interdyscyplinarny i jest ciekawym połączeniem teorii z praktyką. Konferencja jest okazją do integracji i budowania relacji pomiędzy branżą turystyczną, kulturalną i sportową. Dyskusje będą odbywać się w formie paneli tematycznych pn.: „Wymiana Turystyczna - sposoby tworzenia i doskonalenia produktów turystyki na lata 2016-2020”, „Polskie dziedzictwo kulturowe – promocja i budowanie relacji międzynarodowych, strategia na lata 2016-2020”  oraz „Sport i rekreacja jako narzędzie promocji Polski na arenie międzynarodowej w latach 2016-2020”.

 

W kolejnym dniu, dedykowanym przedstawicielom biznesu, nauki oraz administracji publicznej omówione zostaną perspektywy rozwoju współpracy gospodar­czej Polski ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, kluczowe programy we współpracy inwesty­cyjnej pomiędzy obydwoma państwami, jak i zjawisko międzynarodowego transferu technologii. Zdefiniowane zostaną również źródła finansowania inwestycji oraz rola in­stytucji finansowych.

Forum jest doskonałą okazją do nawiązania szerokiej międzynarodowej współpracy - tworzy wysokiej jakości przestrzeń biznesową i jest idealnym miejscem dla rozwoju kontaktów i relacji biznesowych. 

 

Wydarzenie odbędzie się pod patronatem honorowym: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Rozwoju, Ambasady Zjednoczonych Emiratów Arabskich w Polsce, Marszałka Województwa Mazowieckiego, Krajowej Izby Gospodarczej, Polskiej Organizacji Turystycznej i Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

 

Aby wziąć udział w wydarzeniu niezbędna jest rejestracja na stronie www.forum.eebd.eu, na której odnajdą Państwo również więcej informacji na temat wydarzenia.

Dołączone pliki: