13
grudnia
2023

ZO nr 25 z dn.13.12.2023

 

Poniżej znajdują się pytnia i odpowiedzi.

Przedmiot zamówienia:   skaner ręczny 3D do złożonych zadań pomiarowych oraz inżynierii odwrotnej

 

Kod CPV:

38520000-6

 

Pełna nazwa:

Skanery

 

Rodzaj zamówienia:          Dostawa

 

 

 

Zwięzły opis przedmiotu zamówienia:

 

Zamówienie na dostawę: „skaner ręczny 3D do złożonych zadań pomiarowych oraz inżynierii odwrotnej”

 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia przedstawia dokumentacja techniczna, stanowiąca Załączniki do niniejszego Zapytania Ofertowego w postaci:

 1. Szczegółowy wykaz parametrów technicznych

 

Wskazane w niniejszym zapytaniu ofertowym parametry, zakresy, ilości itp. są wartościami minimalnymi, których wymaga Zamawiający. Wykonawca może zaoferować wartości lepsze.

 

Jeżeli opis przedmiotu zamówienia zawiera jakiekolwiek odniesienia do znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wszelkich innych rozwiązań, materiałów, produktów równoważnych jeżeli wykonawca udowodni w swojej ofercie,
że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w zapytaniu ofertowym.

PYTANIA i ODPOWIEDZI:

 1. Czy termin złożenia oferty jest do końca dnia 20-12-2023 (do północy)?
  odp. pkt 1: Termin składania ofert to 20.12.2023 23:59

  2. Czy skaner ma pracować wyłącznie (we wszystkich trybach pomiarowych) z wykorzystaniem najnowocześniejszego niebieskiego światła laserowego?
  odp. pkt 2: Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SSP) nie zawiera takiego wymogu, ale światło niebieskie lasera jest dodatkową zaletą urządzenia.

  3. Czy oprogramowanie do inżynierii odwrotnej powinno oferować parametryzację skanów 3D i tworzenie pełnego drzewka operacji?
  odp. pkt 3: SSP nie zawiera takiego wymagania.

  4. Czy oprogramowanie do inżynierii odwrotnej powinno oferować możliwość eksportu nie tylko zamodelowanej bryły, ale także całego drzewka operacji do innych programów CAD, takich jak np SolidWorks?
  odp. pkt 4: SSP nie zawiera takiego wymagania.

  5. Czy zamawiający określa maksymalną wagę skanera 3D?
  odp. pkt5: SPPnie podaje maksymalnej masy, natomiast podaje, że skaner powinien mieć możliwość skanowania miejsc takich jak wnętrza luków bagażowych czy kabin załogi, etc...

  6. Czy zamawiający wymaga dostarczenia oprogramowania do kontroli jakości umożliwiającego parametryzację inspekcji, zapisywanie szablonów inspekcyjnych i automatyczne powtarzanie raz przygotowanego programu inspekcyjnego? odp. pkt 6: SSP nie zawiera takiego wymagania. 7. Czy zamawiający wymaga zaoferowania także komputera/laptopa do komunikacji ze skanerem 3D?
  odp. pkt 7: SSP nie zawiera takiego wymagania.